Back to the website!

 

Dear all reader if you got any changes to our family tree please send me an email: lars@ipland.dk

 

STAMTAVLE

 

FOR

 

FAMILIEN IPLAND

 


Gårdejer Hans Carsten Ipland, Eggebæk

Født ca. 1.9.1715

død 1.12.1763 i Eggebæk

48 år og 3 mdr. gl. , begravet 4.12.1763 i Eggebæk

 

Gift med Maria Margaretha, født Andersen

 

2 sønner

 

1.                               Carsten Hansen Ipland (se tavle 1),

født 1748 i Eggebæk, død 12.1.1806 i Siseby

2.                              Hans Ipland – nævnes sammen med broderen i faderens dødsattest.

 

 

 

NB. I kirkebogen for Eggebæk findes indført:

 

a.                      Gårdejer Carsten Petersen Ipland, død den 25.2.1771

                      30 år og 3 mdr. gl. Han efterlader sig en enke Helena og en søn Peter.

b.                      Aftægtsmand (Abnehmer) Peter Hansen Ipland, Eggebæk, død 20.10.1771 i en alder

                      af 64 år. Han efterlader sig en enke, Marina, men ingen børn.

 

 

 

TAVLE 1

 

Carsten Hansen Ipland, født 1748 i Eggebæk, kreds Flensburg

lærer og organist i Siseby fra 1779-1806

død 12.1.1806 i Siseby

Gift med Margaretha Sophia Specken født …                      død 7.2.1799 i Siseby

 

7 børn

 

1.   Jes Johann Christian Ipland, født 15.9.1783 i Siseby, døbt 19.10.1783.1806-1807 lærer i Bohnert, Kreis Eckernførde, 1807 – 1847 lærer i Barkelsby.

 

Faddere:                a. Jes Thomsen, fhv. gårdejer i Calltoft

b. Elisabeth Dorothea Specken, Køtners- und Zimmermannsfrau, Calltoft

                c. Hieronymus Franz Christian Hillbrandt, møllersvend fra Bienbæk

 

Død 8.5.1850 i Barkelsby, begravet 14.5.1850 i Borby. Han var gift med Anna Cathrina ,født Andresen. I ægteskabet var et barn, som døde 10 dage efter fødslen.

 

2.                Hieronymus Johann Jacob Ipland, Aabenraa (se tavle 2)

                Født 4.9.1788 i Siseby, døbt 18.9.1788 i Siseby.

 

Faddere: a.  Hieronymus Tramm, ældste søn fra Bienbæk,

                b. Jacob Peter Petersen, skolelærer i Ecknis

                c. Dorothea Johanna Geister, præstedatter i Siseby

 

3.                Agnetha Maria Ipland (tvilling), født 3.2.1791 i Siseby, døbt 4.2.1791 i Siseby

 

Faddere:  a. Agnetha Thomsen, fhv. gårdejerhustru, nu boende I Ecknis

                b. Maria Rachen, datter af organisten i Rabenkirchen

                c. Hans Christian Petersen, gårdejersøn i Faulyk

 

Levede ved faderens død i 1806. Skæbne kendes ikke.

 

4.                Peter Friedrich Rudolph Ipland (tvilling), født 3.2.1791 i Siseby, døbt 4.2.1791 i Siseby.

 

Faddere:                 a. Peter Jochimsen, forpagter af præstegården i Siseby

                b. Rudolph Peter Christian Otte, kromand i Siseby

                c. Elisabeth Friederica  Christina Hilbrandtsen, møllerdatter fra Bienbæk

 

5.                          Jørgen Christian Eduard Ipland, født 25.2.1793, døbt 27.2.1791 i Siseby.

 

       Faddere:                      a. Kammerherre Jørgen v. Ahlefeldt, Erbherr auf Kamp

                      b. Christian Albrecht Tramm, Glückstadt

                      c. Johanna Elisabeth Tramm, Bienbæk

 

6.                          Christian Johann Hinrich Ipland, Aabenraa, (se tavle 3)

Født 15.6.1794 i Siseby, døbt 17.6.1794 i Siseby

 

      Faddere:                      a. Christan Albrecht Tramm, Glückstadt

                      b. Hinrich Christoffer Tramm

                      c. Elisabeth Uriel, auf Bienbæk

 

7.                          Johanne Margarethe Sophie Ipland, født 2.2.1799 i Siseby, døbt 10.2.1799 i Siseby

 

Faddere:                a. Johanne Elisabeth Nagel, præsteenke i Siseby

                b. Demoiselle Johanne Elisabeth Uriel, Slesvig

                c. Hieronymus Tramm, Bienbæk

                Senere skæbne kendes ikke.


Tavle 2

 

2. generation

 

Hieronymus Johann Jacob Ipland,  søn af Carsten Hansen Ipland

født 4.9.1788 i Siseby, død 26.8.1876 i Hohenvedsted.

Gift 16.5.1812 i Ries Kirke med Ingeborg Maria Tyroll, Aabenraa,

født 10.2.1790 i Aabenraa, død 20.1.1860 i Hohenvedsted

Han kom i 1806 til Riesgård med H. Tramm fra Bienbæk, Siseby sogn

Hans bestalling som portner på Slot Brunlund er dateret 31.10.1814.

1816 kaldes han portner, 1818 Amtsdiener, 1826 Poliszeidiener og 5.10.1838 har han læst borgerbrev i Aabenraa som rådhustjener.

 

6. børn

 

1.                               Hieronymus Ipland, kaptajn, se tavle 4)

Født 4.9.1812 i Aabenraa, døbt 13.9.1812, død 26.6.1906 i Schønwald

       Faddere:   Hieronymus Tramm, Riesgård, Botilla Sophia Davidsen og Anders Tyroll, Aabenraa

 

2.                              Otto Johann Ipland, født 20.3.1816 i Aabenraa, døbt 31.3.1816, død 5.9.1819 i Aabenraa

Faddere:    Kammerherre Otto J. von Stemann, Aabenraa, Kammerherreinde Lucia M. Haase,

                  Christian E. Thilmann.

 

3.                              Christian Johann Friedrich Ipland, kaptajn (se tavle 5)

                  Født 30.6.1818 I Aabenraa, døbt 5.7.1818, død 5.10.1857 i Macao

Faddere:  Johann Christian Ipland,  Friedrich Wilhelm Neumann, Cathrina Hedvig Møller

 

4.            Auguste Mathilde Andrea Ipland (se tavle 6)

                 Født 16.4.1821 i Aabenraa, døbt 23.4.1821, død 23.4.1893 i Aabenraa

Faddere:   Frau Kammerherr von Stemann, Henriette Martine Jac. Thaulov, Carl Friedrich Suhr

 

 

5.              Maria Sophie Margrethe Ipland

Født 5.6.1824 I Aabenraa, døbt 13.6.1824 I Aabenraa

Senere skæbne fremgår ikke af kirkebøgerne i Aabenraa. Hun blev gift med Holzvogt Franz Lorenzen, født i Lindet skov.

       Faddere:   Charlotte Marie Christine Schow, Sophia Agathe Sivers, Peter Tyroll

 

6.                            Johann August Ipland, født 7.9.1826 I Aabenraa, døbt 17.9.1826.

Senere skæbne ses ikke af kirkebøgerne i Aabenraa.

        Faddere:   Johann Jepsen, Maria Fred. Wolbertine Tyroll, Juchum Peter Tyroll

 

 


Tavle 3.

 

2. generation

 

Christian Johan Hinrich Ipland, søn af Carsten Hansen Ipland.

Født 15.6.1794 i Siseby, døbt 17.6.1794, død 24.1.1855 i Aabenraa.

Gift med Catharina Sophie Witthøft, født 18.3.1797 i Aabenraa, død 18.6.1871 i Aabenraa, ses ikke at være viet i Aabenraa. Hun er datter af smed Friedrich Witthøft. Han kaldes portner, dog ved sønnen Augusts fødsel for Amtsdiener, ved sin død i 1855 for rådhustjener.

 

10 børn.

 

1.                      Hieronymus Friedrich Ipland, skibskaptajn (se tavle 7)

født 21.9.1817 i Karreby, Svans, død 1886 i Langfelde v. Hamborg.

 

2.                      Johann Detlev Ipland, skovfoged på Møllekær (se tavle 8)

                      født 19.12.1819 i Karreby, død 16.11.1895 i Rødekro.

 

3.                      Christian August Ernst Ipland, forpagter af gården Moselund, Silkeborg.

                      Født 11.4.1822 i Aabenraa, død i Flensborg. Døbt 20.4.1823. Gift med Laurine Stind.

                      Ingen børn.

                      Faddere: Kammerherreinde von Stemann, Sekretær Christian Ludvig Ernst v. Stemann.

                                     Bevollmägtiger Ernst Tielemann.

 

4.                      Carl Friedrich Rudolph Ipland, født 20.2.1826 i Aabenraa, døbt 26.2.1826, død 12.11.1827

                      i Aabenraa.

                      Faddere: Frk. von Stemann, amtssekretær Carl Vilh. Joh. Heinrich Bruhn, Advokat

                                     Rudolph Jens Christian Reuter.

 

5.                      Hinrich Ferdinand Vilhelm, født 20.2.1826 i Aabenraa, døbt 26. 2.1826, død 12. 6. 1826 i    Aabenraa.

                      Faddere: Heinrich D. Anton Riesum, Wilhelm Ferdinand Soltau, frk. Caroline v. Stemann.

 

6.                      Jørgen Ferdinand Christian Ipland,  født  27. 7. 1829 i Aabenraa, døbt 3. 2. 1828, gift med Cathrine Stind.

Faddere: Over – og retsadvokat Mailand, Aabenraa, Ferdinand v. Stemann, frk. Marie v. Stemann.

Han levede ved faderens død i 1855 og kaldes da for kaptajn. Men han var død ved moderens død i 1871. Hans skæbne kendes ikke, idet han ikke er vendt hjem fra søen.

 

7.                      Henriette Eline Adolphine Ipland (se tavle 9),

                      Født 21.11.1831 i Aabenraa, døbt 5.12.21831, død 28.2.1913i Aabenraa.

                      Faddere: Fra amtmand v. Tillisch, Caroline Thaulov, sekretær v. Holstein, Aabenraa

 

8.                      Maria Sophia Frederica Ipland, - ugift. Født 21.12.1834 I Aabenraa, døbt 1.1.1835, død 16.2.1916 i Aabenraa.

                      Faddere: Ingeborg Maria Ipland, Sophie Jensen, Amtssekretær Friedrich Ahlmann.

 

9.                      Mathilde Magdalene Andrea Ipland (se tavle 10) født 16.5.1837 i Aabenraa, døbt 28.5.1837, død 13.1.1920 i Aabenraa.

                      Faddere: Augusta Mathilde Andrea Ipland, Magdalene Andersen, Jochum Peter Tyroll.

 

10.                      Christian Ludvig Ipland (se tavle 11), født 24.4.1840 i Aabenraa, døbt 3.5.1840, død 12.8.1922 i Hannover.

                      Faddere: Amtmand Christian Ludvig v. Tillisch, Amtmand Christian v. Stemann, Majorin Charlotte Marie Christiane v. Hansen

 

 

Tavle 4

 

3. generation

 

Hieronymus Ipland, kaptajn, Schønwalde – søn af Hieronymus Johan Jacob Ipland.

født 4.9.1812 i Aabenraa, død 26.6.1906 i Schønwalde.

Gift 9.1.1846 i Aabenraa med Margaretha Maria Erichsen, født 13.11.1824 i Aabenraa. Datter af

rådhustjener Hans Erichsen og Margrethe Nielsen. Hieronymus kaldes ved sin vielse for skibskaptajn

og ved datterens  død rentier zu Schønwalde.

 

7 børn

 

1.                      Hieronymus Johan Jacob Ipland, f. 20.10.1846, død 4.2.1848 i Aabenraa

                      Faddere: Hier. Joh. Jac. Ipland, Christian Joh. Friedr. Ipland, Margaretha Ipland

 

2.                      Margaretha Maria Sophia Ipland, f. 7.3.1849 I Aabenraa, døbt 18.3.1849, død 7.3.1854 og begravet 11.3.1854 i Aabenraa.

                      Faddere: Margretha Sophia Nielsen, Maria Sophia Margr. Ipland, Frans Lorenzen

 

3.                      Mathilde Henriette Ipland   (se tavle 12), født 29.6.1855 I Aabenraa, død 3.9.1919 I Aabenraa.

 

4.                      Kaptajn Hans Hieronymus Ipland  (se tavle 13), født 31.8.1855 i Aabenraa, død 4.5.1898 i Bahia Blanco, Chile.

 

5.                      Margaretha Magdalene Christine Ipland, født 30.12.1857 i Langenfelde, død 23.4.1882 i Aabenraa, (se kirkebogen i Aabenraa).

 

6.                      Kaptajn og skibsreder Gustav Ipland, Hamburg, Gross-Borstel  (se tavle 14) født 6.7.1862 i Rendsburg, død 15.9.1951 i Hamburg.

 

7.                      Ingeborg Ipland  (se tavle 15)

 

 

 

 

 

 

Tavle 5

 

3 generation

 

Kaptajn Christian Johann Friedrich Ipland, søn af Hieronymus Joh. Jac. Ipland

født 30.6.1818 i Aabenraa, død 5.10.1857 i Macao (portugisisk koloni i Kina).

Gift 11.2.1847 i Aabenraa med Adeline Ingeborg Christine Bang født 16.9.1823 i Aabenraa,

død 23.1.1904 i Aabenraa.

 

4 børn

 

1.                      Ingeborg Marie Ipland, født 19.6.1849 i Aabenraa, døbt 1.7.1849, død 20.11.1857 i Aabenraa.

                      Faddere: Ingeborg Maria Ipland (farmor født Tyroll), Anna Cathrine Møller, Johann Friedrich Ipland

 

2.                      Kaptajn Magnus Iver Ipland  (se tavle 16)

                      Født 27.3.1852 i Aabenraa, døbt 6.6.1852, død 25.1.1922 i Aabenraa

                      Faddere: Hieronymus Johann Jacob Ipland. Ingeborg Christine Bang

                      Magnus Iver Lausten Bang

 

3.                      Kaptajn Hieronymus Johann Jacob Ipland (se tavle 17)

                      Født 29.1.1855 i Aabenraa, døbt 25.2.1855, død 11.9.1920 i Kiel

                      Faddere: Maria Ipland, Vic. Adeline Ingeborg Christine Ipland

                      Adeline Sophia Maria Warner, Laue Magnus Vilhelm Bang

 

 

 


Tavle 6

 

 

3. generation

 

 

Auguste Mathilde Andrea Ipland – datter af Hieronymus Joh, Jac, Ipland

Født 16.4.1821 i Aabenraa, død 23.4.1893 i Aabenraa

Gift med kaptajn Gustav Ferdinand Theodor Raben i Aabenraa 15.8.1845

født 30.7.1818 i Ultang, Nørre Jylland, død 8.10.1890 i Aabenraa

Han var søn af Friedrich Raben, ejer af gården Ultang og hustru Ingeborg Cathrine, født Guldager

 

4 børn

 

1.                      Julius Hieronymus Raben, født 5.5. 1857 i Aabenraa, døbt 28.6.1857

                      Faddere: Hieronymus Johann Jacob Ipland, Friedrich Carl Raben,

                      Juliane Henriette Koch

 

2.                      Maria Christiane Raben, født 24.12.1859 i Aabenraa, døbt 5.2.1860

                      Faddere: Christiane Auguste D. Ipland, Marie Sophie F. Ipland, pastor Peter Raben

 

3.                      Gustav Christian Raben

                      født 9.6.1862 i Aabenraa, døbt 19.7.1862

 

4.                      Friedrich Raben, Hamburg

 


Tavle 7

 

3. generation

 

Kaptajn Hieronymus Friedrich Ipland, søn af Christian Joh. Hinr. Ipland

født 8.8.1817 i Karreby, Svans. Død 1886 i Langenfelde

Han har levet 30 år som kaptajn i Kina

Gift med Magdalene Andersen, Kalundborg, den 12.5.1851 i Aabenraa.

Hun er født 19.9.1819 i Kalundborg, død 15.11.1903 i Langenfelde.

Datter (uægte)af Ellen Lind og Bedienter på Lerchenborg Johann Andersen

(Magdalene er døbt i Frue kirke I Kalundborg)

Hieronymus kaldes ved sin vielse for skibskaptajn.

 

2. børn

 

1.                    Hieronymus Christian Johann Ipland   (se tavle 19)

                      født. 10.10. 1855 I Aabenraa, død 9.9.1932 I Durban, Sydafrika

                      Først købmand i Sydamerika, senere Sydafrika

2.                      Johann Friedrich August Ipland  (se tavle 20=

                      født 17.5.1857 i Langenfelde, død 22.10.1893 i Langenfelde

                      var garveriejer i Hamburg

 


Tavle 8

 

3. generation

 

Johan Detlev Ipland, født 19.12.1819 I Karreby, søn af Chr. Johan Hinrich Ipland

 

1835-36  tjener hos amtmand Tillisch, København

1836-39    forstelev hos skovrider Lorenzen, Vesterlund ved Aabenraa

1840-42    forstaspirant hos skovrider Buttenschøn, Lyksborg

1843-48     revirjæger hos grev Schack, Schackenborg

1848-49    frivillig hos de jyske herregårdsskytter

1849-50    patruljerytter ved 1. Husar Skvadron

1850-51      plantør på Hald

1851-55  skovfoged i Ylsbyskov i Angel

1855-68 skovfoged i Mølkjær ved Aabenraa

1868-85    kromand og trælasthandler i Rødekro

 

Louise Magdalene Iversen er født 14.9.1820 i Lydersholm, Burkal sogn. Død 5.7.1905 i Rise

Se slægtstavle Iversen

 

7. børn

 

1.                      Christian Theodor Ernst Ipland, Søst (se tavle 21)

                      født 28.8.1851 i Ylsbyskov, død 10.5.1938 i Søst.

                      Faddere:  Christian Johan Hinrich Ipland, Aabenraa, Gårdejer Ernst Petersen Rise,

                                      Anne Marie Iversen, Rise

 

2.                      Sophie Catharina Ipland

                      født 24.11.1853 i Ylsbyskov, hjemmedøbt, død 30.11.1853

 

3.                      Johan Detlev Ipland, født 21.11.1854 i Ylsbyskov, hjemmedøbt, død 16.5.1855

 

4.                      Sophie Cathrine Marie Ipland, født 17.2.1856 på Møllekjær,

                      døbt 23.3.1856 i Aabenraa, død 26.9.1857 på Møllekjær

                      Faddere: Cathrine Sophie Ipland, Aabenraa, Marie Ipland, Aabenraa

                                     Thomas Iver Petersen, Karbøl ved Nibøl

 

5.                      Bothilde Margretha Henriette Ipland  (se tavle 22)

                      født 1.5.1857 på Møllekjær, døbt7.6.1857 i Aabenraa, død       i Hamburg

                      Faddere: Hanna Cahtrine Petersen, Karbøl, Bothilde Koen, Gyldensteen, Fyn

                                     Toldforvalter Johannes Johannsen, Aabenraa

 

6.                      Johan Christian Henrik Ipland  (se tavle 23)

                      født 3.6.1859 på Møllekjær, døbt 7.6.1859 i Aabenraa, død 20.3.1941 i Detroit USA

                      Faddere: Rådmand Nicolai Jessen, Nanshof, Chr, Albrechtkog,

              forpagter August Ernst Ipland, Frydendal, Fyn

               Magdalene Ipland, Hamburg

 

 

7.                      Thora Frederikke Laurine Ipland

                      født 19.1.1863 på Møllekjær, døbt 1.3.1863 i Aabenraa, død 14.12.1863 på Møllekjær

                      Faddere: Frederikke Jessen, Nanshof, Laurine Ipland, Moselund,

              Christian Jessen, Nanshof

 

 


 

Tavle 9

 

3. generation

 

Henriette Eline Adolphine Ipland – datter af Christian Johan Hinrich Ipland

født 21.11.1831 i Aabenraa, døbt 5.12.1831, død 28.2.1913 i Aabenraa

gift 16.10.1854 i Aabenraa med toldforvalter Johannes Johannsen, født 31.3.1821

i Braderup ved Læk, død     i Aabenraa (kaldes ved vielsen – bogholder -), søn af degn

i Braderup Jacob Johannsen og hustru Maria Paulsen

 

7. børn

 

1.                      Carl Jacob Johannsen, kaptajn eller styrmand. Født 1854 i Aabenraa. Død på søen.

                      Skæbne kendes ikke.

 

2.                      Catharine Sophie Johannsen, Tønder. Født 1æ6æ1858 i Aabenraa, død i Tønder.

                      Gift med købmand Carl Emil Brink, Tønder, født 21.11.1851 i Rørkær, død 7.6.1919

                      Tønder. I ægteskabet er 2 sønner og 1 datter.

 

3.                      Heinrich Christian Johannsen,  kaptajn,  Antwerpen

                      Født 21.4.1860 i Aabenraa, død 1933 i Antwerpen. Gift med Adelheit Foss.

 

4.                      Marie Dorthea Johannsen, Hamburg

                      Født 12.4.1862 i Aabenraa, Gift med politiinspektør Heinrich Kröger, Hamburg

 

5.                      Johannes Hieronymus Johannsen, San Francisco, USA

                      født 2.7.1864 i Aabenraa, død 1904 i San Francisco

 

6.                      Ernst August Johannsen, San Francisco, USA

                      født 18.5.1866 i Aabenraa, død 9.9.1934 i San Francisco

 

7.                      Henriette Adolphine Johannsen, Aabenraa

                      født 1868 i Aabenraa, død i ung alder i Aabenraa

 


Tavle 10

 

3. generation

 

Mathilde Magdalena Andrea Ipland, datter af Christian Johann Fried.

født 16.5.1837 i Aabenraa, døbt 28.5.1837, død 13.1.1920 i Aabenraa

gift med købmand Johan Davidsen, Aabenraa, født 10.3.1828 i Aabenraa

søn af diakon David Davidsen og hustru Metta, født Bahnsen Aabenraa

 

1 datter                      Anna Davidsen

                      data ukendte

                      gift med forstmeister Grüdder, Hannover

 

 

 

 

Tavle 11

 

3. generation

 

Christian Ludvig Ipland, søn af Christian Johan Hinrich Ipland.

Forpagter af garden Erichshof I Svans, senere forsikringsmand og forpagter af badeanstalten i Flensburg.

Født 24.4.1840 i Aabenraa, døbt 3.5.1840, død 12.8.1922 i Hannover,

Gift med Frederikke Mathilde Jessen, født 13.4.1847 i Sandbeck, død 25.1.1935 i Hannover

 

3. børn

 

1.                      Christian Ipland, født på Erichshof, død  som barn i Flensborg

 

2.                      Johann Karl Heinrich Ipland, tandlæge, Hannover (se tavle 24)

                      Født 29.10.1880 på Erichshof, Kreds Eckernførde

 

3.                      Katharina Marie Ipland, Hannover

                      Født 1.8.1885 i Flensborg – ugift

 

 

Tavle 12

(se tavle 16)

 

4. generation

 

Mathilde Henriette Ipland, datter af Hieronymus Ipland, Schönwalde

Født 29.6.1853 i Aabenraa, død 3.9.1919 i Aabenraa

Gift i Hohenvedsted med Kaptajn Magnus Iver Ipland, Aabenraa

født 27.3.1852 i Aabenraa, død 25.1.1922 i Aabenraa

 

Tavle 13

 

4. generation

 

Hans Hieronymus Ipland, kaptajn, søn af Hieronymus Ipland, Schönwalde

Født 31.8.1835 i Aabenraa, død 4.5.1898 i Bahia Blanca, Chile

Gift 4.1.1884 med Johanne Maria Tondering (2. ægteskab, se tavle 14)

født 2.10.1861 i Aabenraa, død 16.7.1932 i Hamburg

 

4. børn

 

1.                      Ingeborg Ipland                                            (se tavle 26)

                      født 24.8.1885

 

2.                      Margarita Ipland                                  (se tavle 27)

                      født 3.6.1887 i Conception

 

3.                      Hieronymus Ipland, købmand, Malaga                      (se tavle 28)

                      født 22.12.1891 i Talcahuano, Conception, Chile

 

4.                      Fritz Ipland

                      født 2.11.1895

                      faldt i 1914 ved Markem i Flandern

 

Tavle 14

 

4. generation

 

Gustav Andreas Christian Ipland, kaptajn og skibsreder, søn af kaptajn Hieronymus Ipland, Schönwalde

født 6.7.1862 i Rendsburg, død 15.5.1951 i Hamburg, Groes Borstel

Gift med Johanna  Maria Tondering, (1. ægteskab, se tavle 13)

født 2.10.1861 i Aabenraa, død 16.7.1932 i Hamburg

 

1 barn                      Meta Ipland, Hamburg, Groes Borstel                       (se tavle 29)

                      født 11.8.1900 I Bahia Blanca, Chile

 

 

Tavle 15

 

4. generation

 

Ingeborg Ipland, datter af kaptajn Hieronymus Ipland, Schönwalde

Gift med lærer Max Kyhl, Schönwalde

 

1 søn                      Max Kyhl, dr.med. dent. i Düsseldorf.

                      Har flere børn og børnebørn.

                      1 datter, Anna Kyhl, malerinde i Lübeck

Tavle 16

 

4. generation

 

Magnus Iver Ipland, Aabenraa, kaptajn, søn af Christian Johann Friedr. Ipland Aabenraa

født 27.3.1852 i Aabenraa, død 25.11.1922 i Aabenraa.

Gift med Mathilde Henriette Ipland den 5.9.1877

født 29.6.1853 i Aabenraa, død 3.9.1919 i Aabenraa

 

2. børn

 

1.                      Adeline Ingeborg Christiane Ipland, Ascheberg                       (se tavle 30)

                      født 29.6.1878 i Aabenraa, død i Ascheberg

 

2.                      Kaptajn Hieronymus Ipland, Aabenraa                             (se tavle 31)

                      født 22.1.1881 i Aabenraa, død 30.10.1945 i Aabenraa

 

 

Tavle 17

 

4. generation

Hieronymus Johann Jacob Ipland, kaptajn, søn af Christian Johann Friedr. Ipland

født 29.1.1855 i Aabenraa, død 11.9.1920 i Kiel

gift med Marie Ingermann, Aabenraa

født 3.2.1861 i Hongkong, død 27.10.1948 i Aabenraa

 

4. børn

 

1.                      Christian Johann Friedrich Ipland, styrmand

                      født 4.10.1884 I Amoy, Kina

                      død 12.7.1906 i Nicolajevsk, Østasien (forulykket)

 

2.                      Marie Antonie Ipland, Bremen                                            (se tavle 32)

                      født 29.11.1885 i Liverpool, død aug. 1944 i Bremen (bombeangreb)

                      gift 25.5.1905 med kaptajm Carl August Paul Wettin

                      født 18.3.1856 i Nordhausen, død 29.9.1925 i Nordernay

 

3.                      Jørgen Heinrich Ipland, læge, dr.med.  i Højer                      (se tavle 33)

                      født 10.12.1886 i Aabenraa

                      gift 6.2.1916 med Paula Karstens, Slesvig (lærer)

                      født 9.8.1887 i Slesvig

 

4.                      Ella Ipland, Aabenraa  (ugift)

                      født 20.8.1889 i Aabenraa, død 27.1.1958 i Hamburg

 

 

 

Tavle 18

 

4. generation

 

Ingeborg Christian Ipland, datter af Christian Johann Jacob Ipland

født 18.11.1856 I Aabenraa, døbt 23.12.1856, død I Stuttgart

gift med Adolf Paulsen, kaptan, af skibsrederslægten Paulsen, Aabenraa

 

 

 

Tavle 19

 

4. generation

 

Hieronymus Christian Johann Ipland, søn af Friedrich Hieronymus Ipland

født 10.10.1855 i Aabenraa, død 9.9.1932 i Durban, Sydafrika

Var købmand i Buenos Aires i Sydamerika, senere i Beilbron og Durban, Sydafrika

Gift med Mimmi Sophie Ellerbrook, født 1.3.1861 i Bergstedt ved Hamburg

 

2. børn

 

1.                      Ferdinand Friedrich Ipland                                  (se tavle 35)

                      født 18.2.1885 i Rosario, Argentina

 

2.                      Ella Ipland, 91 Cowey Road Berea, Durban, South Africa

                      gift med Normann Garden

                      1 søn, Normann Garden

 

3.                      Dora Ipland, død som barn

 

 

Tavle 20

 

4. generation

 

Johann Friedrich August Ipland, søn af Hieronymus Friedrich Ipland

født 17.5.1857 i Langenfelde, død 22.10.1893 i Langenfelde

Gift med Marie Schnorr, født 3.8.1858 i Ytersen

død ?.6.1952 i Hasloh ved Hamburg

 

1. barn

                      Lissi Helene Christine Ipland, Hasloh

                      født 17.7.1884 i Langenfelde

                      gift med Johann Rasmussen, Hasloh v. Hamburg

 

 

 

Tavle 21

 

4. generation

Christian Theodor Ernst Ipland. gårdejer i Søst ved Aabenraa

søn af skovfoged Johan Detlev Ipland, Møllekær

født 28.8.1851 i Ulsbyskov-Angel, død 10.5.1938 i Søst, begravet på Rise kirkegård 16.5.1938.

1871-72 soldat i Ålborg.

1873 på Søgård højskole.

1874-77 forvalter på Voergård i Nr. Jylland

Gift 12.4.1878 med Mette Christensen, født 25.12.1853 i Søst, død 10.2.1937 i Søst, begravet på Rise kirkegård 16.2.1937

 

8. børn

1.                      Louise Magdalene Ipland, ugift

                      født 14.7.1878 i Søst, død 17.8.1924 i Aabenraa, begravet på  Rise kirkegård 22.8.1924

 

2.                      Jacob Christian Christensen Ipland

                      født 29.5.1880 I Søst, død 27.8.1882 I Søst

 

3.                      Anna Christine Ipland, Kværs                      (se tavle 36)

                      født 17.4.1882 I Søst, død 12.2.1922 I Kværs, begravet 18.2.1922

                      gift med Christian Jensen Reinholdt, lærer i Kværs

 

4.                      Maria Theodora Ipland, Kiel                          (se tavle 37)

                      født 14.2.1885 i Søst, død 29.3.1973 i Kiel

                      gift med Bernd Feddersen, jernbanesekretær i Kiel

                      født 1.6.1881 på Langmoos ved Halk, Haderslev amt, død 17.2.1959 i Kiel

                      begge er begravet på kirkegården i Kiel-Elmschenhagen

 

5.                      Jacob Christian Christensen Ipland, Nørre Hostrup                       (se tavle 38)

                      født 21.4.1887 i Søst, død 26.4.1915 i Nr. Hostrup

                      gift med Marie Black Hansen

                      født 16.2.1887 i Søst, død 8.3.1955 i Gråsten

                      begge er begravet på Rise kirkegård

 

6.                      Johan Detlev  Ipland, Skærbæk, Sdj.                                            (se tavle 39)

                      født 25.11.1889 i Søst, død 13.8.1975 i Skærbæk

                      gift 19.11.1920 i Kolding med Frieda Abbeline Petersen, Rødekro

                      født 11.2.1893 i Højer, døbt 2.4.1893 samme sted, død 29.11.1957 i Tønder

                      begge er begravet på Skærbæk kirkegård

 

7.                      Ernst August Ipland, Søst                         (se tavle 40)

                      født 17.11.1891 i Søst, død 2.3.1960 i Sønderborg

                      begravet på Rise kirkegård

                      gift med Maren Paulsen, Rise, ægteskabet opløst

                      senere gift med Ellen Hansen, født 19.10.1913 i Uge

 

Tavle 21 fortsat

 

8.                      Theodora Metha Ipland, Ååbenraa                      (se tavle 41)

                      født 13.1.1895 i Søst, død 13.12.1980 i Aabenraa

                      gift 6.3.1942 med dr.phil.  Niels Black Hansen, Aabenraa

                      født 2.5.1884 i Søst, død 13.6.1960 i Aabenraa

                      begge begravet på Rise kirkegård


Tavle 22

 

4. generation

 

Bothilde Margretha Henriette Ipland, Hamburg

datter af skovfoged Johan Detlev Ipland, Mølkær ved Aabenraa

født 1.5.1857 på Mølkær, død 15.2.1930 i Hamburg

gift med postmester Carl Janssen, født 7.9.1858 i Kronprinzenkoog, Ditmarsken

død 20. 7. 1910 i Hamburg

 

7 børn

 

1.                      Alma Katharina Janssen

                      født 4.12.1881 i Hemme ved Heide, Slesvig Holsten

                      død 18.7.1916 i Hamburg

                      gift med Emil Krüger, født 23.12.1880 i Hamburg, død 23.7.1931

 

2.                      Anna Maria Bothilde Janssen

                      født 29.5.1883 i Bredtstedt, død 14.11.1964 i Hamburg

                      gift med Rudolf Happ, født 9.1.1879, død 15.2.1930 i Hamburg

 

3.                      Johann Ulfert Janssen

                      født 9.6.1887. død 24.5.1917 (faldet i 1. verdenskrig)

 

4.                      Theodor Janssen, født 7.11. 1895, savnet i 1. verdenskrig, officiel dødsdag 8.3.1916

 

5.                      Louise Magdalene Janssen,

                      født 21.12.1896 i Rødding, død 29.1.1949 i Hamburg

                      gift med Willi Röhleke, født 9.3. 1884 i Hamburg, død 12.8. 1938

 

6.                      Otto Christian Janssen, født 5.3.1898 i Hamburg, død ?

                      gift 2. 10. 1937 med Katharina Wesenberg, født 3. 6. 1904, død?

 

7.                      Bothilde Janssen, født 5. 2. 1901 i Hamburg, død 26. 10. 1974 samme sted

                      gift med Friedrich Scharfenberg, født 27. 12. 1892 i Hamburg, død 29. 10. 1948

                      i Hamburg.

 


Tavle 23

 

4. generation

 

Johann Christian Henrik Ipland, farmer i Juhl i Michigan, USA

søn af Johan Detlev Ipland, Møllekær

født 3. 6. 1859 på Møllekær, død 20. 3. 1941 i Detroit, USA

gift 14.3.1883, med Marie Christine Christensen

født 20. 1. 1858 i Bollerslev, død 28. 3. 1933 i Detroit, USA

 

Chr. Ipland gik i skole i Aabenraa og lærte derefter skibstømrerhåndværket

i København. De politiske forhold i Sønderjylland efter krigen i 1864 umuliggjorde hans forbliven i Danmark, han arbejdede dog i landet i flere år og udvandrede den 10. maj 1881 med Detroit som mål. Her giftede han sig i 1883 og i efteråret 1884 flyttede han til Juhl, Sanilac County, Michigan, en dansk landsby. Her ejede han to gårde som han solgte i 1919 og flyttede til Detroit.

I 1925 var han med hustru og to sønner på besøg i Danmark.

 

6. børn

 

1.                      Johan Christian Ipland, gårdejer i Brunswick, New Jersey

                      født 27. 3. 1884 i Detroit, død 3. 3. 1956

                      gift 25. 9. 1912 med Margarete Eskesen  (ingen børn)

 

2.                      Helen Louise Ipland,  (kaldet Lulu), Detroit

                      født 16. 3. 1886 i Juhl , død 13. 4. 1971 i Detroit, (ugift)

 

3.                      Birdie Leonia Christine Ipland, Detroit

                      født 6. 4. 1888 i Juhl, død 29. 1. 1979 i Detroit (ugift)

 

4.                      Anne Marie Ipland (kaldet Meta), Detroit                                                                  (tavle 42)

                      født 2. 8. 1890 i Juhl, lærer i Sanilac County og bureaumedhjælper i

                      Detroit og New York.

                      gift 18. 6. 1925 med Cortland August Nielsen, Detroit

                      1 søn, Robert Cortland Nielsen, født 20. 4. 1930 i Detroit                      (tavle 62)

 

5.                      Walter Peter Ipland, Detroit

                      født 6. 7. 1895 i Juhl, død 7. 9. 1975 i Detroit

                      gift 10. 11. 1951 med Esther Margaret Jensen, født 14. 9. 1908 i Detroit

                      ingen børn

 

6.                      Nelly Sophia Ipland                                                                              ((tavle 43)

                      født 13. 12. 1901 i Juhl, død ?

                      gift 11.2. 1926 med Wilbur Fred Kamm, født 14. 6. 1891, død 9. 2. 1973

                      i Detroit

                      2 børn                      Suzanne Ipland Kamm, født 16. 9. 1927 i Detriot                      (tavle 63)

                                            William Ipland Kamm,  født 5. 4. 1931 i Detroit                      (tavle 64)

 


Tavle 24

 

4. generation

 

Johann Karl Heinrich Ipland, (kaldet Hans Ipland), Hannover

født 29. 10. 1880 i Erikshof, Egernførde, død 18. 3. 1959 i Hannover

Tandlæge, dr. med. dent. i Hannover, søn af Christian ludvig Ipland, Erikshof, senere Flensburg og Hannover.

Gift i Bonn 28. 4. 19   med Gertrude Reincke, født 12. 6. 1882 i Bonn, død 24. 2. 1953 i Hannover

 

2 børn

 

1.                      Wolfgang Hans Knud Ipland, Hannover                              (se tavle 44)

                      født 28.8. 1912 i Hannover

 

2.                      Ingeborg Helmtrud Marie Ipland, Hannover                      (se tavle 45)

                      gift med Enno Friesland, Hannover

                      født 17. 4. 1907 i Hannover


Tavle 25

 

4. generation

 

Katharina Marie Ipland, Hannover, datter af Christian Ludvig Ipland

født 1. 8. 1885 i Flensborg, død 5. 7. 1957 i Hannover

hun var ugift

 

Tavle 26

 

5. generation

 

Ingeborg Ipland, datter af kaptajn Hans Hieronymus Ipland

født 24. 8. 1885, død i marts 1943 i Hannover

gift Fimmen

3 børn

 

1.        Hanna Fimmen

2.       Ingeborg Fimmen

3.       Marga Fimmen

 

Tavle 27

 

5. generation

 

Margarita Erna Ipland, datter af kaptajn Hans Hieronymus Ipland

født 20. 3. 1887 i Conception, Talcahuano, Chile

gift 20. 3. 1909 i Hamburg med Hermann Heinrich Arthur Dickmannm Hamburg

født 20. 6. 1876 i Varel i O.

3 børn

 

1.                    Gustav Gerhard Dickmann, født 1. 4. 1910

 

2.                      Fritz Dickmann, født 26. 9. 1917, faldet i krigen 11. 2. 1943 i Rusland

 

3.                      Horst Dickmann, født 24. 2. 1919

 

Tavle 28

 

5. generation

 

Hieronymus Ipland, søn af kaptajn Hans Hieronymus Ipland

født 22. 12. 1891 i Talcahuano, Chile, død  den 3. august 1975 i Barcelona.

Hieronymus var skibsingeniør i Malaga, Spanien og gift med Elvira García Barrera.

 

1 datter: Jerónima Ipland, født 9. 11. 1943

Gift med Diego Parra Cañadas. Ingen børn.

 

 

Tavle 29

 

5. generation

 

Meta Ipland, halvsøster til 26, 27, 28 – datter af kaptajn Gustav Ipland

født 11. 8. 1900 i Bahia Blanco, Argentina. Død den 04.08.1980 i Hamburg.

Mata blev gift Paulmann.

 

 

 
Meta Paulmann, geb. Ipland geb. 11.08.1900 in Bahia Blanca, Argentinien
gestorben, 04.08.1980 in Hamburg
Kinder
1. Annemarie Niehoff, geb. Paulmann geb. 05.06.1921 in Hamburg
geheiratet 09.10.1948 in Hamburg
Alexander Niehoff, geb. 02.07.1909 in Münster
gestorben 25.06.2001
my father is today 96 and still living
2. Eberhard Paulmann
3. Kurt Paulmann
4. Renate Paulmann, genannt Hanneli gestorben 08.12.1992 in Hamburg
Kinder von 1.
Heinrich Niehoff geb. 03.10.1949 in Hamburg,
verheiratet mit Teresa Cristina Rojas-Tobar,
geb. 16.06.1963 in Quito/Ecuador
seit dem 29.11.1991
Kinder: Philipp Niehoff, geb. 24.12.1993 in Dresden
            Christian Niehoff , geb. 14.01.1996 in Viersen
Annette Fischer, geb. Niehoff geb. 28.09.1951 in Münster
verheiratet mit Ulrich Fischer, geb. 06.11.1951
in Münster seit dem 18.06.1977
Kinder: Till Fischer, geb. 14.06.1980
Eva-Maria Kewitz, geb. Niehoff geb. 02.11.1955 in Münster
verheiratet mit Dr.Bernhard Kewitz, geb.
27.04.1953 in Münster seit 07.07.1979
Kinder: Kristina Kewitz, geb. 19.05.1981
            Lisa Kewitz, geb. 05.05.1985
beide in Münster

 

Tavle 30

 

5. generation

 

Adeline Ingeborg Chrestine Ipland, datter af Magnus Iver Ipland

født 29. 6. 1878 i Aabenraa

I første ægteskab gift med David Sander, Hamburg, født 2. 4. 1864 i Emden,

død 16. 11. 1937 i Hamburg. Ægteskabet var opløst.

I andet ægteskab gift med købmand C. Gust – død i New York

I tredje ægteskab gift med teglværksejer Johann Bremer, Ascheberg, født 7. 11. 1885 i Ascheberg

 

Børn

 

1. ægteskab:                      Christian Friedrich Sander, Hamburg

                      født 21. 9. 1901 i Hamburg

                      gift 1.9.1923 med Else Karoline Schrøder

                      født 23. 1. 1905 i Hamburg

                      3 børn i ægteskabet:

a.       Ingeborg Christine Sander, født 7. 10. 1925 i Hamburg

b.       Renate Marie Sander, født 1. 6. 1938 i Hamburg

c.       Evest Christian Sander, født 1. 10. 1941 I Wuppertal

 

2. ægteskab:                      Tilly Gust, død i New York

 

3. ægteskab:                      Tilly Bremer, gift med Hermann Borre, Eutin

                      1 søn – Jannek Borre – død 8 mdr. gammel

 

 

 

 

Tavle 31

 

5. generation

 

Hieronymus Ipland, Kaptajn, Aabenraa, søn af kaptajn Magnus Iver Ipland, Aabenraa

født 22. 1. 1881 i Aabenraa, død 30. 10. 1945 i Aabenraa

gift med Ella Schmidt, datter af dyrlæge Schmidt, Kolstrup

født 24. 11. 1885 i Aabenraa, død 5. 1. 1958 i Aabenraa

Ingen børn

 

Tavle 32

 

5. generation

 

Marie Antonie Ipland, datter af  kaptajn Hieronymus Johann Jacob Ipland                      (tavle 17)

født 29. 11. 1885 i Liverpool, død i august 1944 i Bremen (bombeangreb)

gift 25. 5. 1905 med kaptajn Carl August Paul Wetton, Bremen

født 18. 3. 1856 i Nordhausen, død 29. 9. 1925 på Nodernay

 

 

 

Tavle 33

 

5. generation

 

Jürgen Heinrich Ipland, dr. med – læge i Højer, søn af Hieronymus Johann Jacob Ipland  (tavle 17)

født 10. 12. 1886 i Aabenraa, død ?

gift 6. 2. 1916 med lærer Paula Karstens, Slesvig

 

2 børn

1.                      Ingeborg Ipland, studienrätin i Nibül

                      født 12. 8. 1917 i Kiel

 

2.                      Annekatrin Ipland, Travemünde                          (tavle 54)

                      født 6. 10. 1919 i Højer

                      gift 3. 2. 1943 med Klaus Ohling

                      født 4. 2. 1918 i Frankfurt a. M.


Tavle 34

 

5. generation

 

Ferdinand Friedrich Ipland, søn af Hieronymus Christian Johann Ipland, Durban

født 14. 2. 1885 i Rosario, Argentina, død12.8.1929 i Durban

gift med Eisy Schmidt

 

6 børn

 

1.                       Erika Isabella Ipland

 

2.                      Christian Hieronymus Ipland                                  (tavle 56)

                      født 1921 i Heilbron, Sydafrika

 

3.                      Friedrich Ferdinand Ipland                                                        (tavle 57)

                      født 13. 2. 1923

 

4.                      Ella Josephine Ipland

 

5.                      Julius Ipland                                                                      (tavle 58)

                      født 23. 1. 1928 i Durban

 

 

Tavle 34a

 

5. generation

 

Ella Ipland, datter af Hieronymus Christian Johann Ipland, Durban, Sydafrika

Adresse: 91, Cowey Road, Berea, Durban

gift med Normann Garden

 

2 børn

 

1.                      Gordon Garden, hotelejer i Pietermaritzburg, Natal

 

2.                      Ruth Ipland Garden, gift Dove

                      2 børn, 1 søn og 1 datter

 

Tavle 35

5. generation

 

Lissi Helene Christine Ipland, Hasloh, Hamburg, datter af Johann Friedrich August Ipland, Langenfelde

født 17.7.1884 i Langenfelde

gift med Johann Rasmussen, Hasloh ved Hamburg

 

Tavle 36

 

5. generation

 

Anne Christine Ipland, Kværs, datter af gårdejer Chr. Th. Ernst Ipland, Søst

født 17. 4. 1882 i Søst, død 12. 2. 1922 i Kværs, begravet på Kværs kirkegård 18. 2. 1922

gift med lærer Christian Jensen Reinholdt, Kværs den 3. 11. 1904

født 1. 4. 1878 i Moltrup, død 11. 6. 1931 i Kværs

 

3 børn

 

1.                      Christian Ipland Reinholdt, lærer I Tumby, Angel                                   (tavle 46)

                      født - . 9. 1906 i Kværs

 

2.                      Metha Marie Ipland Reinholdt, Haderslev                                                   (tavle 47)

                      født 3. 3. 1910 i Kværs

 

3.                      Marie Louise Ipland Reinholdt, Sønderskov Aabenraa                             (tavle 48)

                      født 15. 12. 1914 i Kværs

 

 

Tavle 37

 

5. generation

 

Maria Dorthea Ipland, Kiel, dater af gårdejer Chr. Th. Ernst Ipland, Søst

født 14. 2. 1885 i Søst, død 29. 3. 1973 i Kiel

gift med jernbanesekretær Berend Feddersen, Kiel

født 1. 6. 1881 på Langmose ved Halk, død 17. 2. 1959 i Kiel

 

2 børn

 

1.                      Oline Wilhelmine Ipland Feddersen, kaldet Olly

                      født 21. 2. 1906 i Kiel, død i 2000

                      gift 24. 6. 1936 med Wilhelm Faber, født 16. 11. 1902

                      ingen børn

 

2.                      Christian Theodor Ipland Feddersen, ingeniør i Detroit

                      født 29. 10. 1907 i Kiel – udvandrede i april 1930 i USA

                      død

                      gift 4. 6. 1949 med Lillian Look, født 25. 12. 1905 i Tawas City, Michigan

                      død 20. 5. 1951 i Dearborn, Detroit

                      gift 2. gang med Elna G. Andersen

                      født 3. 4. 1907 af danske forældre i Detroit

                      begge ægteskaber er barnløse

 


Tavle 38

 

5. generation

 

Jakob Christian Christensen Ipland, gårdejer i Nr. Hostrup, søn af gårdejer Chr. Th. Ernst Ipland,

født 21. 4. 1887 i Søst, død 26. 4. 1915 i Nr. Hostrup

gift 16. 2. 1912 med Marie Black Hansen, Søst, født 16. 2. 1887 i Søst, død 8. 3. 1955 i Gråsten

 

3 børn

 

1.                      Christian Theodor Ernst Ipland, mejeriejer, Rødovre                                (tavle 49)

                      født 17. 5. 1912 i Søst, død 11. 11. 1980 i Vedbæk

                     

2.                      Jørgen Nikolai Hansen Ipland, købmand i Gråsten                                (tavle 50)

                      født 28. 3. 1914 i Nr. Hostrup, død

 

3.                      Jakob Christian Ipland, maskinhandler i København                            (tavle 51)

                      født 22. 8. 1915 i Felsted, død

 

Tavle 39

 

5. generation

 

Johan Detlev Ipland, bankbestyrer i Skærbæk, søn af gårdejer Chr. TH. Ernst Ipland, Søst

født 25. 11. 1889 i Søst, døbt i hjemmet 10. 12. 1889, død 13. 8. 1975 i Skærbæk

gift  i Kolding 19. 11. 1920 med Frieda Abbeline Petersen, Rødekro

født 11. 2. 1893 i Højer, døbt 2. 4. 1893, død 29. 11. 1957 i Tønder.

 

3 børn

 

1.                      Marie Christine Ipland                                                                              (tavle 52)

                      født 5. 2. 1921 i Flensborg, død 18. 4. 1997 i Gl. Holte, begravet på Vedbæk kirkegård

                      Faddere: Metha Holst og Carsten Holst, Rødekro samt Bothilde Jendresen, Rise

 

2.                      Mette Louise Ipland                                                                              (tavle 53)

                      født 22. 12. 1924 i Tønder

                      Faddere: Mette Ipland, Søst, Theodor Ipland, Søst, Ernst Ipland, Søst

                                     og fru I.  Nicolaisen, Tønder

 

3.                      Inger Marie Ipland                                                                              (tavle 54)

                      født 9. 1. 1935 i Tønder

                      Faddere: Marie Feddersen, født Ipland, Kiel, Metha Holst, Rødekro

                                     Jacob Christian Fosholm, Tønder

 


Tavle 40

 

5. generation

 

Ernst August Ipland, gårdejer Søst, søn af Chr. Th. Ernst Ipland, Søst

født 17. 11. 1891 i Søst, død 2. 3. 1960 i Sønderborg, begravet på Rise kirkegård

gift med lærer Maren Paulsen, Rise, født 10. 6. 1898 i Lundtofte

ægteskabet opløst. Ingen børn

Indgik ægteskab med Ellen Hansen, Uge, født 19. 10. 1913 i Uge

 

3 børn

 

1.                      Kjestine Louise Ipland, præst                                            (tavle 55)

 

2.                      Anne Mette Ipland, bogbinder

                      født 30. 12. 1946 i Søst, bor i Haderslev

 

3.                      Christian Theodor Ernst Ipland, journalist

                      født 13. 12. 1952 i Søst

 

 

Tavle 41

 

5. generation

 

Theodora Metha Ipland, Aabenraa, datter af gårdejer Chr. Th. Ernst Ipland, Søst

født 13. 1. 1895 i Søst, død 13. 12. 1980 i Aabenraa

gift 2. 3. 1942 i Aabenraa med dr. phil. Niels Black Hansen

født 2. 5. 1884 i Søst., død 13. 6. 1960 i Aabenraa

begge er begravet på Rise kirkegård

i ægteskabet er ingen børn


Tavle 42

5. generation

 

Anne Marie Ipland (kaldet Meta), Detroit, datter af Johann Christian Henrik Ipland, Detroit

født 2. 8. 1890 i Juhl, Michigan, død ?

Lærer i Sanilac County og kontorist i Detroit og New York

gift 18. 6. 1925 med Cortland August Nielsen, Detroit

født 14. 9. 1890 i Cleveland, Ohio, død 19. 8. 1947 i Detroit

 

1 barn

 

                      Robert Ipland Nielsen, Detroit                                           

                      født 20. 4. 1930 i Detroit

                      gift med Margaret Haslim den 17. 10. 1960

                      født 29. 3. 1932

                      3 børn

 

1.                                       Robert Cortland Nielsen

født 22. 9. 1961 i Detroit

 

2.                                      Curt Walter Nielsen

født 1. 11. 1963 i Detroit

 

3.                                      Margaret Blanche Nielsen

født 6. 7. 1968 i Detroit


Tavle 43

 

5. generation

 

Nelly Sophie Ipland, Detroit, datter af Johann Christian Henrik Ipland, Detroit

født 13. 12. 1901 i Juhl, Michigan, USA, død ?

gift med Wilbur Fred Kamm, den 11. 2. 1926 i Detroit

født 14. 6. 1891 i Highland, Illinois, død 9. 2. 1973 i Detroit

 

2 børn

 

1.                      Suzanne Ipland Kamm,                                  

                født 16. 9. 1927 i Detroit

                gift med Frank Jerger  den 13. 1.  1951

                født 14. 4. 1926 i Detroit

                3 børn

1.                                       Nancy Suzanne Jerger

født 26. 11. 1951 i Detroit

2.                                      James Frank Jerger

født 26. 2. 1955 i Grosse Pointe, Michigan

3.                                      Thomas William Jerger

født 22. 3. 1957 i Grosse Pointe Michigan

               

2.                      Wiliam Ipland Kamm                                                         

                      født 5. 4. 1931 i Detroit

                      gift med Hariett Ann Cotton den 6. 2. 1960

                      født 24. 4. 1930 i Oxford, Ohio

                      2 børn

1.                                       John William Kamm

født 8. 9. 1961 i Detroit

2.                                      David Harold Kamm

født 15. 2. 1963 i Detroit


Tavle 44

 

5. generation

 

Wolfgang Hans Knud Ipland, Ing. arkitekt, Hannover, søn af tandlæge Johann Karl Heinrich Ipland,

født 28. 8. 1912 i Hannover

gift med Irmgard a Brassard

født 13. 8. 1916 i Osnabrück

 

2 børn

 

1.                      Knud Bernd Claus Ipland

                      født 3. 10. 1941 i Hannover

 

                       One son Per-Hendrik Ipland  married to Jenni.

 

 

2.                      Kirsten Ingeborg Gertrud Ipland

                      født 31. 5. 1945 i Hannover

 

 

Tavle 45

 

5. generation

 

Ingeborg Helmtrud Marie Ipland, Hannover, datter af tandlæge Johann Karl Heinrich Ipland

født 8. 2. 1915 i Hannover

gift med sagfører Enno Friesland, Hannover

født 17. 4. 1907 i Hannover

 


Tavle 46

 

6. generation

 

Christian Ipland Reinholdt, lærer i Tumby, Angel,

født 29. 1. 1906 i Kværs, søn af Anna Christine Ipland, og Christian Jensen Reinholdt

gift med Cathrine Nielsen, Søst, død 17. 3. 1968 i Aabenraa

født 11. 6. 1907 i Tørsbøl

 

2 børn

 

1.                      Ib Reinholdt

                      født 15. 2. 1939 i Haderslev

                      gift 7. 3. 1965 med Gurli Riber, født 25. 5. 1945

                      2 børn                      Henrik Riber Reinholdt, født 27. 4. 1967

                                            Pernille Riber Reinholdt, født 3. 5. 1972

 

2.                      Erik Reinholdt

                      født 21. 6. 1942 i Haderslev

                      ugift

 

Indgik 2. ægteskab den 21. 2. 1969 med Inger Christensen, født 2. 3. 1917 i Viborg

 

 


Tavle 47

 

6. generation

 

Meta Marie Ipland Reinholdt, Haderslev

født 3. 3. 1910 i Kværs, datter af Anna Christine Ipland og Christian Jensen Reinholdt

gift 11.3. 1932 med Peter Kjer, Haderslev, født 24. 3. 1906, død 7. 8. 1965

 

3 børn

 

1.                      Svend Erling Reinholdt Kjær

                      født 20. 1. 1933 i Haderslev

                      gift med Ulla Svendsen, født 2. 3. 1933 i Odder

                      Ægteskabet er barnløst

 

2.                      Iris Annette Reinholdt Kjær

                      født 29. 5. 1938 i Haderslev

                      gift med Knud Pedersen, født 3. 12. 1936 på Langeland

                      Bosat i Darwin, Australien

                      2 børn                      Peter Jeff Pedersen, født 13. 4. 1967 i Darwin

                                            Ejnar Jeff Pedersen, født 2. 4. 1970 i Darwin

 

3.                      Bjørn Per Reinholdt Kjer

                      født 6. 3. 1946 i Haderslev

                      gift med Randi Hansen, født 28. 3. 1952 i Haderslev

                      2 børn: Maria Ipland Kjer, født 12. 4. 1976 i Haderslev. Mette Ipland Kjer , født 21.2.1981 i Haderslev

 


Tavle 48

 

6. generation

 

Marie Louise Ipland Reinholdt, Sønderskov, Aabenraa

født 15. 12. 1914 i Kværs, datter af Anna Christine Ipland og Christian Jensen Reinholdt

død 13. 6. 2001

gift med Johannes Andersen, Sønderskov,

født 18. 12. 1905 i Røj ved Broager, død 9. 6. 1992

 

3 børn

 

1.                      Karen Margrethe Reinholdt Andersen (kaldet Kamma), sygeplejerske                      (tavle 61)

                      født 24.4. 1934 i Røj

                      gift 29. 12. 1962 med John Wilkinson, født 10. 2. 1937, død

                      bosat i England

                      3 børn                      Christina Francis Wilkinson, født 6. 7. 1963 i Hempnall, Norfolk

                                            Peter Wilkinson, født 24. 3. 1965 i Hempnall, Norfolk

                                            Sarah Louise Wilkinson, født 16. 2. 1969 i Braintree, Essex

 

2.                      Malise Reinholdt Andersen                                                                         

                      født 22. 11. 1936 i Røj

                      gift 28. 3. 1958 med ingeniør Erik Korsgaard Laursen, født 8. 4. 1927 i Als, Øster Hurup

                      Ægteskabet er opløst, samlever med Hans Jørgen Grønkjær, født 16. 2. 1932

 

                      3 børn                      Anne Korsgaard Laursen

                                            født 11.11.1959 i Esbjerg

                                            gift med Heribert Körner, født 6.3. 1944

                                            Trillinger født 19. 6. 1991

                      Louisa Korsgaard Körner,

                      Stefani Korsgaard Körner

                      Christian Korsgaard Körner

 

                                            Hans Korsgaard Laursen

                                            født 24. 4. 1960 i Esbjerg

                                            gift med Lotte Lau Laursen

                                            2 børn: Jonas Korsgaard Laursen, født 1. 11. 1990

                                                         Rasmus Korsgaard Laursen, født 23. 9. 1993

                                            Karen Korsgaard Laursen

                                            født 14. 6. 1968

                                            2 børn: Troels Korsgaard født 15. 8. 1997

                                                         Asger Korsgaard, født 24. 7. 1999

 

3.                      Johannes Christian Reinholdt Andersen

                      født 6. 1. 1942 i Øsby, død i trafikulykke den 28. 5. 1958 i Aabenraa

 


Tavle 49

 

6. generation

 

Christian Theodor Ernst Ipland (kaldet Thed), mejeriejer

født 17. 5. 1912 i Søst, død 11. 11. 1980 i Vedbæk, *

søn af Jakob Christian Christensen Ipland                      (tavle 38)

gift med Kate Edel Hoff, Odense

født 28. 3. 1918 i Odense

datter af konditor Hans Christian Hoff og Kathrine, født Fogdahl Petersen; Odense

 

1 barn               Finn Ipland, født 1. 3. 1941 i København, død 21. 3. 1998 *                      (tavle 66)

 

·         begravet på familiegravsted i Rise, som ejes af Hans Christian Ipland  (Finns søn)

 

 

Tavle 50

 

6. generation

 

Jørgen Nikolai Hansen Ipland, købmand i Gråsten

født 28. 3. 1914 i Nr. Hostrup, død

søn af Jakob Christian Christensen Ipland                      (tavle 38)

gift 18. 8. 1942 i Frederiksberg kirke

med Elin Skovlund Rasmussen

født 21. 3. 1916 i Vordingborg

datter af Anders Peter Rasmussen og Astrid, født Skovlund, Vordingborg

 

2 børn

 

1.                      Claus Peter Ipland                                  (tavle 67)

                      født 25. 9. 1945 på Frederiksberg

 

2.                      Hans Jørgen Ipland                                  (tavle 68)

                      født 18. 11. 1949 i Faxe

 


 

Tavle 51

 

6. generation

 

Jakob Christian Ipland, maskinhandler København

født 22. 8. 1915 i Felsted, død

søn af Jakob Christian Christensen Ipland                      (tavle 38)

gift med Annelise Eltang, født 11. 12. 1922

ægteskabet opløst

 

1 barn                      Jan Ipland                                                   (tavle 69)

                      født 1. 6. 1946 i København

 

Gift med Gurli Blomsterberg

født 10. 12. 1928, død

ægteskabet var barnløst

 


Tavle 52

 

6. generation 

 

Marie Christine Ipland, Tønder

født 5. 2. 1921 i Flensborg, død 18. 4. 1997 i Gl. Holte, begravet på Vedbæk kirkegård

datter af Johan Detlev Ipland, Skærbæk                             (tavle 39)

gift 25. 10. 1942 i Møgeltønder kirke med

Carl Erik Michael, Gl. Holte

født 25. 8. 1920 i Holstebro

 

4 børn

 

1.                      Steen Michael                         (tavle70)

                      født 2. 6. 1943 i Tønder

 

2.                      Ip Michael                                                   (tavle 71)

                      født 7. 9. 1944 i Tønder

 

3.                      Eva Michael                                                 

                      født 4. 6. 1948 i Tønder

                      ugift – ingen børn

 

4.                      Steffen Michael Ipland

                      født 22. 7. 1949 i Tønder

                      ugift – ingen børn

 

Tavle 53

 

6. generation

 

Mette Louise Ipland, Aars

født 22. 12. 1924 i Tønder

datter Johan Detlev Ipland, Skærbæk                                                   (tavle 39)

gift 15. 5. 1948 i Tønder kirke med

Mogens Andersen

ægteskabet opløst

 

1 barn                      Per Ipland Andersen – nu Ipland, Esbjerg                                            (tavle 72)

                      født 4. 11. 1948 i København

 

Indgik nyt ægteskab i 1977 med

Henry Horn Nielsen, Aars

født 2. 12. 1916 på Fanø, død    1991 i Aars

 


Tavle 54

 

6. generation

 

Inger Marie Ipland, Odder

født 9. 1. 1935 i Tønder

datter af Johan Detlev Ipland, Skærbæk

gift 5. 4. 1958 med Hans Jørgen Hansen

født 27. 12. 1931 i Løsning ved Horsens

 

2 børn

 

1.                      Niels Hansen, nu Ipland      

                      født 13. 12. 1958 på Frederiksberg, død 4. 10. 1988 i København

                     

2.                      Anne Mette Hansen, nu Sisse Ipland                      (tavle 73)

                      født 23. 3. 1961 i Holstebro


Tavle 55

 

6. generation

 

Kjestine Louise Ipland, præst i Bagsværd

født 29. 12. 1942 i Søst

datter Ernst August Ipland, Søst

gift             med

biskop Holger Jepsen, Lolland Falster stift

født

 

1 barn                      Mads Ernst Ipland

                      født 10. 6. 1978

 

 


Tavle 56

6. generation

 

Ingeborg Ipland, Studienrätin, Glückstadt, Tyskland

født 12. 9. 1917 i Kiel

ugift

datter af læge Jürgen Heinrich Ipland, Højer                       (tavle 33)

 

 

Tavle 57

 

6. generation

 

Annekatrin Ipland

født 6. 10. 1919 i Højer

datter af læge Jürgen Heinrich Ipland                                             (tavle 33)

gift 3. 2. 1943 med

Klaus Ohling Travemünde

født 4. 2. 1918 i Frankfurt a.M.

 

3 børn

 

1.                      Ingermarie Ohling

                      født 7. 4. 1945 i Neustadt, Holstein

 

2.                      Brigitte Ohling

                      født 11. 7. 1946 i Flensborg

 

3.                      Klaus Günter Heiner Ohling

                      født 19. 2. 1956 i Hamburg, Wandsbeck

 


Tavle 58

 

6. generation

 

Christian Hieronymus Ipland, Durban, Sydafrika*

født 12. 12. 1921 i Heilbronn, Sydafrika

søn af Ferdinand Friedrich Ipland, Durban                                            (tavle 34)

 

2 sønner og 1 datter

 

Grandfather:                              Christiaan Hieronymus Ipland

Christiaan Hieronymus Ipland
Mare Ipland (now Nel)
Ferdi Ipland

 

 

 

Tavle 59

 

6. generation

 

Friedrich Ferdinand Ipland, Durban, Sydafrika*

født 13. 2. 1923

søn af Ferinand Friedrich Ipland, Durban                                                                  (tavle 34)

 

3 sønner

 

* ingen yderligere oplysninger pt.

 

 

Tavle 60

 

6. generation

 

Julius Ipland, Durban, Sydafrika*

født 23. 1. 1928 i Durban

søn af Ferdinand Friedrich Ipland, Durban                                            (tavle 34)

 

1 søn og 1 datter

 

* ingen yderligere oplysninger pt.

 

 

Tavle 61

 

6. generation

Erika Isabella Ipland

født

datter af Ferdinand Friedrich Ipland                                                        (tavle 34)

gift med Chris Scott, Benoni, Johannesburg

 

Tavle 62

 

6. generation

 

Ella Josephine Ipland

født   i Heilbron, Orange Fristat, Sydafrika

datter af Ferdinand Friedrich Ipland, Durban                                            (tavle 34)

gift med Andries Jacobus van den Berg, Valleria, Sydafrika

født    i Villiersdorp, i staten Kap

 

2 børn

 

1.                      Sonja van den Berg

 

2.                      Karin van den Berg

 

 

Tavle 63

 

6. generation

 

Minna Sophia Ipland*

født

datter af Ferdinand Friedrich Ipland                                                        (tavle 34)

gift med Peter Venter, Leslie

 

1 søn og 1 datter

 

* ikke yderligere oplysninger

 


Tavle 64

 

6. generation

 

Knud Bernd Claus Ipland, Hannover

født 3. 10. 1941 i Hannover

søn af Wolfgang Ipland                                                                              (tavle 44)

 

 

One son Per-Hendrik Ipland married to Jenni and living in Hannover.

 

 

Tavle 65

 

6. generation

 

Kirsten Ingeborg Gertrud Ipland, Hannover

født 31. 5. 1945 i Hannover

datter af Wolfgang Ipland                                                                              (tavle 44)

 

ikke yderligere oplysninger

 


Tavle 66

 

7. generation

 

Finn Ipland

født 1. 3. 1941 i København, død 21. 3. 1998

søn af Chr. Theodor E. Ipland                                                        (tavle 49)

gift 28. 8. 1961 i Vedbæk kirke med

Dorrit Andersen

født 5. 2. 1942 i Rungsted

ægteskabet opløst

 

2 børn

 

1.                      Hans Christian Ipland

                      født 29. 1. 1962 i Rungsted, død 25.08.2012

                      gift 2. 3. 2002 med Heidi Briston Ipland

                      1 barn:                      Johannes Christian Briston Ipland

                                            født 11. 11. 1992

 

 

2.                      Lars Henrik Ipland

                      født 19. 01. 1965 i Rungsted

                      gift 4. 10. 2003 med Jennie Maria Kjellberg, født 14.11.1968

                      1. søn: Theodor Carl Christian Ipland født 10. 03. 2006 i Dubai. 2. søn Tristan Lars Johan Ipland født 30.08.2007 i Dubai.

 

 

 


Tavle 67

 

7. generation

 

Claus Peter Ipland, Århus

født 25. 9. 1945 på Frederiksberg

søn af Jørgen Nikolai Hansen Ipland,  Gråsten                                (tavle50)

gift med Inger Merete Kristensen, født 13. 10. 1945

ægteskabet er opløst

 

2 børn

 

1.                      Hanne Ipland

                      født 17. 2. 1973 i Århus

 

2.                      Søren Ipland

                      født 17. 2. 1976 i Århus

                      gift med Line?

                      1 barn              

                      ægteskabet er opløst

 

2. ægteskab: Lillian ?

 

 

Tavle 68

 

7. generation

 

Hans Jørgen Ipland

født 18. 11. 1949 i Faxe

søn af Jørgen Nikolai Hansen Ipland, Gråsten                                            (tavle 50)

gift 19. 7. 1995 med Jing Wang, født 2. 9. 1966 i Shanghai

 

2 børn

 

1.                      Jesper Wang Ipland

                      født 25. 7. 1996

 

2.                      Nikolai Wang Ipland

                      født 3. 1. 1998

 


Tavle 69

 

7. generation

 

Jan Ipland

født 1. 6. 1946 i København

søn af Jacob Christian Ipland, København                                                  (tavle 51)

gift med Grethe Hviid, Ålborg

 

3 børn

 

1.                      Anne Louise Ipland

                      født 18. 1. 1979  i Ålborg

 

2.                      Jacob Christian Ipland

                      født 5. 8. 1981 i Ålborg

 

3.                      Niels-Peter Ipland

                      født 10. 6. 1987 i Ålborg

 


Tavle 70

 

7. generation

 

Steen Michael, Vedbæk                                                    

født 2. 6. 1943 i Tønder

søn af Marie Christine Ipland                                                        (tavle 52)

gift med Jette Vedel, født 30. 3. 1947 i Lyngby

 

2 børn

 

1                      Marie Sofie Michael

                      født 16. 3. 1976 i Vedbæk

 

2.                      Alexander Michael

                      født 28. 3. 1984 i Vedbæk

 

 


Tavle 71

 

7. generation

 

Ip Michael, bosat i Hua Hin, Thailand                     

født 7. 9. 1944 i Tønder

søn af Marie Christine Ipland                                                        (tavle 52)

gift med Aase Kaufmann, Øsby

født 28. 11. 1944 i Øsby ved Haderslev

ægteskabet er opløst i 1974

 

3 børn

 

1.                      Jeanette Michael

                      født 3. 6. 1964 i Kolding, bosiddende i Sønderborg

                      gift med  Dennis Michael Jacobsen, født 30. 1. 1963

                      2 børn:                      Cecilie Michael Jacobsen

                                            født 1. 8. 1992

                                            Simon Michael Jacobsen

                                            26. 10. 1994

 

2.                      Charlotte Michael

                      født 29. 10. 1966 i Kolding

                      gift med Kim Tvedegaard Petersen – nu Michael

                      født 11. 7. 1967

                      3 børn:                      Emilie Michael

                                            født 28. 9. 1992

                                            Emma Michael

                                            16. 10. 1998

                                            Noa Elisah Michael

                                            27. 6. 2004

 

3.                      Bettina Michael

                      født 22. 6. 1973 i Kolding

                      gift med Lars Schmidt Hansen

                      født 12. 11. 1971

                      1 barn:                      Olivia Schmidt Kaufmann Michael

                                            født 7. 1. 2001

 

 

 

 


Tavle 72

 

7. generation

 

Per Ipland

født 4. 11. 1948 i København

søn af Mette Louise Ipland                                                                   (tavle 53)

samlevet med Marianne Rasmussen, født 29. 1. 1954, død 16. 5. 1982

 

2 børn

 

1.                      Jesper Sveidal Ipland

                      født 13. 2. 1975 i Esbjerg

 

2.                      Mette Louise Ipland

                      født 11. 8. 1981 i Esbjerg

 

 

Tavle 73

 

7. generation

 

Sisse Ipland

født 23. 3. 1961 i Holstebro

datter af Inger Marie Ipland                        (tavle 54)

døbt 14. 5. 1961 i Holstebro, Johan Detlev Ipland var gudfader og bar hende ved dåbshandlingen.

gift  14. 6. 89 med Steen Høgh-Nielsen, født 5. 8. 1959i Århus

ægteskabet opløst.

 

1 barn                      Søren Høgh Ipland

                      født 19. 8. 1989 i Århus

 

Sisse og Søren bor i Hou, Odder

Sisse er lærer ved Hou maritime idrætsefterskole.

Sisse samlever med major Erik Hviid, født 25. 12. 1944 i Assens

Søren starter på international skole i Budapest i aug. 2005 , hvor hans far pt. (maj 2005) er udstationeret.

 


 

Stamtavlen er igennem mange år udarbejdet af Johan Detlev Ipland (tavle 39)

i samarbejde med Niels Black Hansen (tavle 41) og Jacob Christian Ipland (tavle 51).

 

Redigeret i 2005 af Inger Marie Ipland (tavle 54)

 

Hvis interessen findes, er det  nu op til de nye generationer at videreføre stamtavlen.

 

Evt. hjælpemidler:                       Win Family. Danmark

                                            Cyndi’s List of Genealogy Sites on the Internet

                                            Family Search of Genealogy Sites on the Internet

 

7. generation

Farther Christiaan Hieronymus Ipland  (the secound) South Africa.

Father’s daughter:                      Corlia Ipland                              (Born 1982)

Father’s son:                             Christiaan Hieronymus Ipland      (Born 1983)

Fahter’s daughter:                      Marike Ipland                             (Born 1986)